Ou “os tempos Alfa e Ômega da Era Cristã” Alfa é a primeira letra do Alfabeto Grego.Simboliza o início.Ômega é a última letra, simboliza a maturidade dos tempos